Tour Dates

June 9, 2017
After Party
10F, No.698, Nanjing Xi Road
May 28, 2017
After Party
10F, No.698, Nanjing Xi Road
May 19, 2017
After Party
10F, No.698, Nanjing Xi Road
May 17, 2017
After House
10F, No.698, Nanjing Xi Road
February 26, 2016
Afterhour
3/F, 370 Huasan Lu near Changshu Lu, Shanghai, China
February 6, 2016
Afterhour
3/F, 370 Huasan Lu near Changshu Lu, Shanghai, China
January 21, 2016
Fane
3/F, 370 Huasan Lu near Changshu Lu, Shanghai, China
January 7, 2016
Fane
3/F, 370 Huasan Lu near Changshu Lu, Shanghai, China
January 2, 2016
Afterhour
3/F, 370 Huasan Lu near Changshu Lu, Shanghai, China
© FANE, POWERED BY CMS DESIGN