Tour Dates

April 29, 2016
Grand Opening
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
May 27, 2016
Only Pro DJ
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
June 10, 2016
Romanian Night
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
July 20, 2016
Resident Specialists
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 10, 2016
Disco Ball
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 12, 2016
Fane, Deep Ronin
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 13, 2016
Eargasmic Journey
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 21, 2016
Eargasminc Journey
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 22, 2016
HORECA People
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 25, 2016
Love Sharing With DJ Cody K
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 29, 2016
HORECA People
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
August 31, 2016
Mr & Mrs Hell and Fane
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
September 5, 2016
HORECA People
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
September 14, 2016
Full Moon
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
October 3, 2016
Fane, Jasmine Li
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
October 14, 2016
Red Sensation Nite
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
October 29, 2016
Halloween
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
November 16, 2016
Fane
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
November 18, 2016
Eargasmic Journey
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
November 25, 2016
Resident Nite
298, XingFu Lu near PingWu Lu, Changning, Shanghai, China
© FANE, POWERED BY CMS DESIGN