Tour Dates

June 30, 2017
After Party
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
June 21, 2017
Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
June 9, 2017
After Party
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
March 25, 2017
Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
June 3, 2016
Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
May 25, 2016
Fane, Rainbow High
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
May 18, 2016
BB Deng, Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
May 4, 2016
Fane, Southlee
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
April 27, 2016
Fane, Lina K
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
April 20, 2016
Fane, Doogie
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
April 8, 2016
Marcos Godoy, Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
March 18, 2016
Fane, Tiger K Await, Jeff Chong
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
February 19, 2016
Leo Chiodaroli, Fane, Lise Olsen
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
January 30, 2016
Mickey Zhang, Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
January 16, 2016
Mau Mau, Fane
449 Huashan Lu near Wulumuqi Lu, Shanghai, China
© FANE, POWERED BY CMS DESIGN