Tour Dates

January 30, 2016
Shang High
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
February 7, 2016
Chinese New Year Eve
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
March 4, 2016
Mansion Carnival
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
March 26, 2016
Faith Club
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
April 30, 2016
Techno Lollipop
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
May 1, 2016
Shang High
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
June 18, 2016
Ibiza Mansion
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
July 9, 2016
Gamers
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
August 13, 2016
Phoenix Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
August 19, 2016
Caveman
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
September 10, 2016
Techno Lollipop
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
October 1, 2016
Tribalism
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
October 28, 2016
Halloween Mansions Wdow
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
October 29, 2016
Horror Rave
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
November 12, 2016
Surrealism
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
November 25, 2016
Back To The Past
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 3, 2016
4th Anniversary
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
April 21, 2017
Futurological Congress
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
April 28, 2017
Wild Wild Mansion
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
June 10, 2017
Mansion Island
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
© FANE, POWERED BY CMS DESIGN