Tour Dates

January 12, 2019
Mansion Closing Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
January 11, 2019
Mansion Family Reunion
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 31, 2018
Mansion New Year Eve
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 29, 2018
Tinder Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 24, 2018
Christmas Rave
500 Yinjing Lu
December 21, 2018
Ugly Sweater
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 15, 2018
Sunrise
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 7, 2018
Pajama Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
December 1, 2018
The Mansion 6 years anniversary
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
November 17, 2018
Jungle Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
September 21, 2018
Furor Exotica
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
August 24, 2018
Techno Church
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
July 13, 2018
Sunrise
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
June 29, 2018
Pyjama Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
June 8, 2018
Geminis Birthday
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
May 12, 2018
Crazy Lotus
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
May 12, 2018
Neon Party
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
May 4, 2018
Sunrise
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
April 27, 2018
Mansion Night
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
March 16, 2018
Spirit Tribe In The Mansion
B18, 851 Hongjing Lu near Yan'An Xi Lu, Shanghai, China
© FANE, POWERED BY CMS DESIGN